Prijava na izpit iz znanja slovenščine na Izpitnem centru

Podatki o kandidatu/kandidatki

Osebni podatki

Ime:

Priimek:

Spol:

Rojstni podatki

Rojstni datum:

Kraj rojstva:

Država rojstva:

Materni jezik:

Izobrazba

Stopnja izobrazbe:

Delo, ki ga opravljate:

Kontaktni podatki

Telefonska številka:

Elektronski naslov:

Ali ste obiskovali kakšen tečaj slovenščine?
dane

Naslov

Naslov, na katerega želite prejeti vabilo:

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Pošta in kraj:

Država:

Naslov, na katerega želite prejeti spričevalo:

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Pošta in kraj:

Država:

Podatki o izpitu
Raven:

Datum izbranega izpitnega roka:

Izpit opravljate:

Motiv za opravljanje izpita:

Plačnik računa za izpit:

Vsi podatki v prijavnici so obvezni.

Jamčim za resničnost navedenih podatkov.
V primeru navajanja neresničnih podatkov kandidat/kandidatka kazensko in materialno odgovarja.

Soglašam, da Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik vodi in uporablja moje podatke v prijavnici za namen izdelave dokumentov, statistične obdelave podatkov in vodenja evidence o opravljenih izpitih. Soglašam tudi, da se moj rešeni test uporablja za izobraževalne in raziskovalne namene.
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik zagotavlja, da bodo vsi podatki brezpogojno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close