Projekti


Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011

Ciljna skupina projekta so otroci migranti, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, in njihovi starši. Prizadevanja projekta so usmerjena v to, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost.


Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce

Dejavnosti v okviru projekta Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, sofinancira pa jih Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se navezuje na rezultate že izvedenega ESS-projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011.


WRILAB2

Cilji evropskega projekta WRILAB so: pripraviti učno gradivo, namenjeno učenju in razvijanju zmožnosti pisanja v češčini, nemščini, italijanščini in slovenščini kot drugem/ tujem jeziku; izdelati smernice za poučevanje pisanja v drugem/tujem jeziku; oblikovati spletni laboratorij, izdelan v Moodlu, ki omogoča analizo, komentiranje in vodenje študentov skozi proces pisanja; spodbujati vzpostavljanje virtualnih skupin, ki študentom omogočajo stalen stik z vrstniki – rojenimi govorci, učiteljem pa izmenjavo gradiv in dobrih praks; ponuditi izobraževalne delavnice pisanja za učitelje, ki poučujejo češčino, nemščino, italijanščino oziroma slovenščino kot drugi ali tuji jezik, in vzpostaviti spletne tečaje pisanja (na ravneh B2–C1 po lestvici SEJO) za vse štiri jezike, vključene v projekt.


Slovenščina na Ljudski šoli v Šentjakobu

Sodelavki Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Damjana Kern in Mihaela Knez sva v šolskem letu 2014/15 v okviru izmenjave jezikovnih asistentov poučevali slovenščino na ljudski šoli v Šentjakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem. Projekt je potekal v koordinaciji Deželnega šolskega sveta v Celovcu, financiral pa ga je Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na šolo sva prihajali v »slovenskem tednu« (torej vsak drugi teden) in poučevali oz. oblikovali jezikovni pouk pri 16 urah slovenščine na teden. Damjana Kern je poučevala prvi in tretji razred, Mihaela Knez pa drugi in četrti razred. Za delo v jezikovno izjemno heterogenih skupinah sva pripravljali lastne individualizirane učne liste, deloma sva testirali tudi  pilotno gradivo Centra za slovenščino, nastalo v projektu Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v VIZ.


 

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close