Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne (PROGRAM)

OBDOBJA 36

16.–18. 11. 2017
Ljubljana, stavba Univerze v Ljubljani (glavni vhod)
Kongresni trg 12, 1. nadstropje

Program 36. simpozija Obdobja – PDF

Plakat 36. simpozija Obdobja – PDF

Zbornik 36. simpozija Obdobja

 

ČETRTEK, 16. 11. 2017


8.00–9.00 Registracija udeležencev (hodnik pred Zbornično dvorano)

9.00–10.00 Slovesni začetek simpozija (Zbornična dvorana)
                         Pozdravni nagovori
                         Glasbeni nastop članov vokalne skupine Insula memoriae: Baročne pesmi iz Paglovčeve pesmarice


10.00–10.20 Odmor (Mala sejna soba)


PLENARNI PREDAVANJI (Zbornična dvorana)

Vodita Aleksander Bjelčevič in Matija Ogrin

10.20 Irena Orel, Ljubljana, Slovenija
Pomen starejših rokopisov za slovensko zgodovinsko jezikoslovje

10.50 Matija Ogrin, Ljubljana, Slovenija
Slovenski rokopisi o štirih poslednjih stvareh človeka in baročno eshatološko izročilo

11.20–11.45 Diskusija


11.45–12.30 Kosilo (Mala sejna soba)


PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Matija Ogrin

12.30 Teodor Domej, Celovec, Avstrija
Rokopis iz Škofič o Marijinem in Jezusovem življenju

12.50 Roberto Dapit, Videm, Italija
Dottrina cristiana sslovenscca. Katekizemski rokopis iz 19. stoletja v Terski dolini

13.10 Luka Vidmar, Ljubljana, Slovenija
Odmevi božjih poti, češčenj in podob svetnikov na Gorenjskem v Paglovčevi pesmarici Cantilenae variae

13.30 Darja Gabrovšek Homšak, Maribor, Slovenija
Fragment rokopisne pesmarice – še en Skalarjev rokopis?

13.50–14.10 Diskusija


14.10–14.30 Odmor (Mala sejna soba)


PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Herta Maurer-Lausegger

14.30 Matjaž Ambrožič, Ljubljana, Slovenija
Okvir in avtorji Pesmiške hranice Elizabete Triplat iz leta 1829

14.50 Marjeta Pisk, Ljubljana, Slovenija
Rokopisne pesmarice v Kokošarjevi zapuščini

15.10 Saša Babič, Tartu, Estonija
Bukue sa use potrebe gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev

15.30 Nina Ditmajer, Ljubljana, Slovenija
Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762)

15.50–16.10 Diskusija


16.10–16.30 Odmor (Mala sejna soba)


PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Luka Vidmar

16.30 Marjan Dolgan, Ljubljana, Slovenija
Prezrta razsvetljenska igra Silvestra Mureta

16.50 Tone Smolej, Ljubljana, Slovenija
Proti peresom, pomočenim v črnilo dvoma in nevere. Jernej Levičnik in njegovo literarno obzorje

17.10–17.20 Diskusija

17.20 Mojca Ramšak, Ljubljana, Slovenija
»Pesem od Kolare«

17.40 Vinko Skitek, Slovenj Gradec, Slovenija
Na novo odkrito rokopisno gradivo župnijskih arhivov na Ravnah in Prevaljah ter stara župnijska knjižnica na Prevaljah

18.00 Anja Benko, Anže Šumah, Ravne na Koroškem, Slovenija
Leški rokopis iz 18. stoletja in analiza izbranih besedil

18.20–18.35 Diskusija


19.30–20.00 Ogled Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov
                           (Rokopisni oddelek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana)

20.00–20.30 Pogostitev
                           (Kavarna NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana)


PETEK, 17. 11. 2017

PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Jožica Škofic

9.00 Matej Šekli, Ljubljana, Slovenija
Odvisni stavki v jeziku Brižinskih spomenikov

9.20 Natalija Ulčnik, Maribor, Slovenija
ODPOVED  Jezikovna analiza rokopisnih priseg Središča ob Dravi iz leta 1840

9.40 Andrejka Žejn, Majda Merše, Ljubljana, Slovenija
Metodološka izhodišča kritičnih prepisov starejšega slovenskega slovstva od baroka do zgodnjega 19. stoletja

10.00–10.15 Diskusija

10.15 Majda Merše, Ljubljana, Slovenija
Ubeseditev Skalarjevega rokopisa in protestantska tradicija

10.35 Jožica Škofic, Ljubljana, Slovenija
Uradovalna slovenika – gorenjsko narečje v luči zapisov hišnih imen v franciscejskem katastru

10.55 Robert Grošelj, Ljubljana, Slovenija
Medstavčne zveze v obdobju med Brižinskimi spomeniki in Trubarjevim Katekizmom

11.15–11.30 Diskusija


11.30–12.30 Kosilo (Mala sejna soba)


PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Irena Orel

12.30 Aleksandar Milanović, Maja Đukanović, Beograd, Srbija
Slovenščina v neobjavljenem rokopisu Србска Грамматика (1847) Jovana Subotića

12.50 Tjaša Jakop, Ljubljana, Slovenija
(Nad)narečnost Pavlove rokopisne Prekmurske slovenske slovnice

13.10 Andraž Jež, Ljubljana, Slovenija
Elementi gorenjskih govorov v rokopisih Metelkove pesniške šole

13.30 Eva Trivunović, Ljubljana, Slovenija
Primerjava glasoslovja v rokopisih o Antikristu

13.50–14.10 Diskusija


14.10–14.30 Odmor (Mala sejna soba)


PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Aleksander Bjelčevič

14.30 Miran Hladnik, Ljubljana, Slovenija
Rokopisi na Wikimedijinih spletiščih

14.50 Urška Perenič, Ljubljana, Slovenija
Dvanajst Kettejevih pesniških rokopisov iz zapuščine ljubljanske Zadruge

15.10 Franci Just, Murska Sobota, Slovenija
Prekmurska priredba Molièrove komedije Le Médecin malgré lui

15.30 Renata Debeljak, Ptuj, Slovenija
Rokopisne pridige Antona Krempla in njegov pomen v vzhodnoštajerskem kulturnem prostoru

15.50–16.10 Diskusija


16.10–16.30 Odmor (Mala sejna soba)


PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Miran Hladnik

16.30 Engelbert Logar, Gradec, Avstrija
Izbrane koroške rokopisne pesmarice v bohoričici

16.50 Jožica Čeh Steger, Maribor, Slovenija
Rokopisna pesniška zapuščina Alojzija Remca

17.10 Florence Gacoin-Marks, Ljubljana, Slovenija
Šestindvajset let pred prvo uprizoritvijo Župančičevega prevoda: Pozabljeni slovenski prevod Molièrovega Tartuffa

17.30 Ana Toroš, Nova Gorica, Slovenija
Cara Maria. Gradnikova pisma sestrični Marii Samer iz Trsta in njeni prevodi Gradnikove poezije

17.50–18.10 Diskusija


19.00–20.00 Gledališka predstava Kapelski pasijon
                          
(Dvorana JSKD, Beethovnova ulica 5, Ljubljana)


SOBOTA, 18. 11. 2017

PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Matija Ogrin

9.00 Matej Hriberšek, Ljubljana, Slovenija
Rokopis mladostnih latinskih pesmi Tomaža Hrena (Libellus poematum, NUK, Ms 84)

9.20 Jan Dominik Bogataj, Jeruzalem, Izrael
Rokopisni opus patrističnih prevodov in avtorskih del p. Klemena Velikonje

9.40 Krištof Jacek Kozak, Koper, Slovenija
Neobjavljena številka revije Sodobnost – april 1941

10.00 Bojan-Ilija Schnabl, Katja Sturm-Schnabl, Dunaj, Avstrija
Slovenski rokopisi in izvirno arhivsko gradivo obravnavani v Enciklopediji slovenske kulturne zgodovine na Koroškem, od začetkov do leta 1942

10.20–10.40 Diskusija


10.40–11.00 Odmor (Mala sejna soba)


PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodi Aleksander Bjelčevič

11.00 Boris Golec, Ljubljana, Slovenija
Oporoke – malo znana zvrst starejših slovenskih dokumentov

11.20 Katja Škrubej, Ljubljana, Slovenija
Uradovalna slovenika in proces terminologizacije med ustnostjo in pisnostjo od srednjega veka do moderne dobe

11.40 Barbara Peklar, Novo mesto, Slovenija
Srednjeveška molitev k Mariji in likovna dimenzija besede

12.00 Tatiana I. Čepelevskaya, Moskva, Rusija
ODPOVED  Russica – уникальное рукописное собрание в творческом наследии Янеза Трдины

12.20–12.40 Diskusija


12.40–13.00 Odmor (Mala sejna soba)


PREDAVANJA (Zbornična dvorana)

Vodita Aleksander Bjelčevič in Matija Ogrin

13.00 Heinrich Pfandl, Gradec, Avstrija
Razglednice s Spodnje Štajerske kot vir informacij v obdobju med letoma 1890–1918

13.20 Andrejka Žejn, Ljubljana, Slovenija
Prikazovanje in simbolika zemljepisnih področij v rokopisu Življenje, regirenga inu smrt Antikrista iz leta 1790

13.40 Irena Avsenik Nabergoj, Ljubljana, Nova Gorica, Slovenija
Rokopisna tradicija literarne zvrsti planctus Mariae in Poljanski rokopis

14.00 Andrejka Žejn, Tomaž Erjavec, Matija Ogrin, Ljubljana, Slovenija
Poljanski rokopis: baročno besedilno izročilo o Jezusovem življenju v elektronski izdaji

14.20–14.40 Diskusija


14.40 Zaključek simpozija (Mala sejna soba)


Splošne informacije

 • VEČ O SPREMLJEVALNEM PROGRAMU

  ČETRTEK, 16. 11. 2017


  9.00–10.00 Slovesni začetek simpozija

  Zbornična dvorana, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

  Pozdravni nagovori

  Glasbeni nastop članov vokalne skupine Insula memoriae: Baročne pesmi iz Paglovčeve pesmarice

  Vokalna skupina Insula memoriae je specializirana za petje gregorijanskega korala, renesančnega in zgodnjenovoveškega glasbenega repertoarja. Skupina deluje od leta 2008, vodi jo dr. Katarina Šter. Člani skupine bodo predstavili tri pesmi iz baročne pesmarice Frančiška Mihaela Paglovca, napisane v letu 1733. Ena bo predstavljena po izvirnem zapisu, dve pa v priredbi Janeza Močnika.


  19.30–20.00 Ogled Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov

  Rokopisni oddelek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana.

  Ob 19.15 skupen odhod izpred stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. Potrebna je prijava ob prihodu na simpozij (za referente sta ogled zbirke in pogostitev brezplačna oz. vključena v kotizacijo).

  Rokopisni oddelek NUK hrani med svojim obsežnim in dragocenim gradivom številne rokopise v slovenščini, od Stiškega rokopisa do rokopisov baročne dobe in poznejšega časa. Vodja oddelka mag. Marijan Rupert nam bo predstavil izbor dragocene slovenike, pobliže si bo mogoče ogledati nekatere izbrane rokopise baročne dobe.

  20.00–20.30 Pogostitev

  Kavarna NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana.


  PETEK, 17. 11. 2017

  19.00–20.00 Gledališka predstava Kapelski pasijon

  Dvorana JSKD, Beethovnova ulica 5, Ljubljana.

  Ob 18.45 skupen odhod izpred stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. Potrebna je prijava ob prihodu na simpozij (za referente je predstava brezplačna oz. vključena v kotizacijo).

  Kapelsko pasijonsko igro so po ponovnem odkritju rokopisa in izidu kritične izdaje prvi uprizorili člani gledališke družine župnije Železna Kapla v postu 2016. Izbrane odlomke pasijona bodo predstavili ob sodelovanju Cerkvenega pevskega zbora Železna Kapla (vodi mag. Božo Hartmann).

  Režija: Polde Zunder, Prolog: Fabian Benetik, Jezus: Erhard Oschina, Marija: Mari Smrtnik-Doujak, Pilat: Andi Ošina, Pilatova žena: Marija Ošina, Kajfež: Daniel Pasterk, Vojak: Pepi, Orasche, Dekla: Karolina Rozman, Dekla: Anja Orasche, Grešna duša: Verena Smrtnik, Angel Mihael: Franc Sadolšek, Hudič: Pep Benetik, Smrt: Helga Dobeitz


  Razstava Bolgarija – svetišče besede

  V Atriju ZRC na Novem trgu 2 je od 13. novembra na ogled razstava Bolgarija – svetišče besede, ki pregledno predstavlja starobolgarske rokopise visokega in poznega srednjega veka. Razstavo je pripravil Inštitut za literaturo Bolgarske akademije znanosti.

 • Organizatorji

  Predsedniki simpozija

  doc. dr. Aleksander Bjelčevič
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  E: aleksander.bjelcevic@ff.uni-lj.si

  doc. dr. Matija Ogrin
  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
  E: matija.ogrin@zrc-sazu.si

  izr. prof. dr. Urška Perenič
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  E: urska.perenic@ff.uni-lj.si

  Organizacija simpozija

  dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
  E: simpozij@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 76

  Tehnična urednika publikacij simpozija

  mag. Mateja Lutar, Matej Klemen
  E: mateja.lutar@ff.uni-lj.si, matej.klemen@ff.uni-lj.si

 • Programski odbor

  • Doc. dr. Marija Bidovec, Univerza v Vidmu
  • Doc. dr. Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Marijan Dović, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
  • Prof. dr. Boris Golec, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
  • Prof. dr. Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Herta Maurer-Lausegger, Univerza v Celovcu
  • Doc. dr. Matija Ogrin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
  • Prof. dr. Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Urška Perenič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Prof. dr. Jožica Škofic, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Doc. dr. Luka Vidmar, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Simpozij Obdobja so finančno podprli Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Filozofska fakuleta UL in ZRC SAZU.

   

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close