PRIJAVNICA – SIMPOZIJ OBDOBJA 36

a) Udeleženecb) Ustanova

Power PointDrugo (Prosimo, navedite želeno opremo.):

I. LITERARNOZGODOVINSKE OBRAVNAVE

I.1 Najdbe neznanega (ali pozabljenega) rokopisnega gradiva;I.2 dolgoživost rokopisne kulture, njeno sobivanje s tiskano knjigo;I.3 študije primerov (avtorstvo, datacija in nastanek rokopisnih besedil, izvor gradiva);I.4 rokopisno gradivo in vprašanje prehodov med ljudskim in umetnim slovstvom;I.5 nove literarne zvrsti in oblike v rokopisnem gradivu, npr. baročna pesem, baročna proza, baročna dramatika; dinamika zvrsti in oblik, npr. razvoj pridige od postil 16. stoletja do conciones 18. stoletja, razvoj pasijonskih iger, slovenska romarska pesem, slovensko pismo itn.

II. ZGODOVINSKOJEZIKOSLOVNA IN DIALEKTOLOŠKA VPRAŠANJA

II.1 Vpliv knjižne norme, nadnarečnih pokrajinskih različic in narečij na jezik rokopisnih besedil;II.2 posebne jezikovne prvine rokopisnih besedil na raznih jezikoslovnih ravninah;II.3 narečne prvine v rokopisnih besedilih različnih funkcijskih zvrsti;II.4 rokopisi jezikoslovnih besedil in besedil o jeziku.

III. STILISTIKA ROKOPISNIH BESEDIL

III.1 Slog in literarna sredstva; vpliv retorike na rokopisna besedila.

IV. PREVODOSLOVJE

IV.1 Prevodi ali priredbe v rokopisnih besedilih glede na njihove vire ali izvirnike v tujih jezikih; razmerja med izvirnikom in prevodom; razmerja med različnimi prevodi istega besedila.

V. PRISTOPI SORODNIH VED

V.1 Duhovno- in kulturnozgodovinska vloga slovenskega rokopisnega slovstva na stičišču jezikov in kultur;V.2 slovenski rokopisi kot »prepovedane knjige« – spor med slovstvenimi potrebami in oblastjo, npr. med redovniki in jožefinisti;V.3 rokopisi kot izraz socialne zgodovine Slovencev;V.4 uradovalna slovenika: listine, oporoke, prisege v slovenščini – obseg rabe slovenskega jezika v uradnem življenju in javnosti;V.5 rokopisi, tesno povezani z zgodovino likovne umetnosti, npr. križev pot, svete štenge;V.6 rokopisi, tesno povezani z zgodovino glasbe – pesmarice;V.7 teološko-zgodovinski pristopi: rokopisi in vprašanje slovenščine v sakralni in pastoralni rabi, npr. rokopisi z razlago zakramentov, rokopisi katekizemskih, svetopisemskih besedil ipd.;V.8 slovenska rokopisna besedila kot objekt digitalne humanistike.


Izjava

Z izpolnitvijo in pošiljanjem prijavnice sprejemam pogoje udeležbe na 36. simpoziju Obdobja in se z njimi strinjam ter dovoljujem Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL) obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe 36. simpozija Obdobja. FF UL bo zbrane osebne podatke obdelovala v skladu z zakonom.

Ko boste kliknili na gumb "Pošlji", bodo podatki poslani na e-naslov Simpozija Obdobja.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close