Simpozij Obdobja 36

ROKOPISI SLOVENSKEGA SLOVSTVA OD SREDNJEGA VEKA DO MODERNE

Ljubljana, 16.–18. november 2017

 

Program 36. simpozija Obdobja

Pomembni datumi

Opis Datum
Prijava na simpozij 15. 3. 2017
Obvestilo o sprejetju prijavljene teme 30. 3. 2017
Oddaja prispevka (do 20.000 znakov s presledki) 30. 5. 2017
Recenzentski postopek 31. 5.–20. 6. 2017
Obvestilo o recenzentski oceni 1. 7. 2017
Oddaja končne (popravljene) različice prispevka 1. 9. 2017
Obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program 20. 9. 2017
Plačilo kotizacije 10. 11. 2017
Simpozij 16.–18. 11. 2017

Splošne informacije

 • Vabilo

  Vabimo vas, da se udeležite 36. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, ki bo potekal od 16. do 18. novembra 2017 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in s sodelovanjem Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

  Simpozij bo osvetlil besedila slovenskega slovstva, ki so od srednjega veka do moderne obstajala zgolj ali predvsem v rokopisni obliki, torej slovenska besedila, ki jim je rokopisna kultura omogočila nastanek in recepcijo. Simpozij bo preučil doslej deficitarno obdelano področje jezikovne in slovstvene rokopisne kulture z novimi raziskavami, od že znanih srednjeveških spomenikov vse do, denimo, dijaških rokopisnih glasil in rokopisnega življenja literature v času moderne. Predmet simpozija so torej predvsem rokopisna besedila, ki v svojem času zaradi raznih razlogov niso našla poti v tiskani medij in zato niso doživela adekvatne recepcije v obliki tiskanih objav. To velja še posebej za številne slovenske rokopise od 17. do 19. stoletja, odkrite (ali raziskane in objavljene) v novejšem času, ki odpirajo široko področje novih temeljnih študij tako za jezikoslovne (narečne, historične, socialnozvrstne idr.) analize slovenščine kakor tudi za raziskave našega slovstva v zgodnjem novem veku z izhodišč literarne vede, (kulturne) zgodovine, teologije idr. ved. Pri tem je lahko upoštevano tudi rokopisno gradivo v drugih jezikih, ki je povezano z nastankom ali razvojem slovstva v slovenščini. Tematika rokopisov se vključuje v doslejšnji niz Obdobij, v katerem pa odpira tudi novo podpodročje – medije literature. Pristopi k predmetu naj bi izhajali iz raznih ved, zlasti jezikoslovja in literarne vede, vendar tudi zgodovine in sorodnih disciplin, ter naj bi z raznolikostjo metod prikazali širok kulturni in znanstveni potencial danega predmeta. Namen simpozija je čim boljša umestitev novo ali ponovno odkritega gradiva, v katerem se je udejanjila rokopisna kultura slovenskega slovstva, v sistem slovenističnih študij na Slovenskem.

  doc. dr. Aleksander Bjelčevič, doc. dr. Matija Ogrin in izr. prof. dr. Urška Perenič, predsedniki 36. simpozija Obdobja

 • Tematska področja

  I. LITERARNOZGODOVINSKE OBRAVNAVE

  1. Najdbe neznanega (ali pozabljenega) rokopisnega gradiva;
  2. dolgoživost rokopisne kulture, njeno sobivanje s tiskano knjigo;
  3. študije primerov (avtorstvo, datacija in nastanek rokopisnih besedil, izvor gradiva);
  4. rokopisno gradivo in vprašanje prehodov med ljudskim in umetnim slovstvom;
  5. nove literarne zvrsti in oblike v rokopisnem gradivu, npr. baročna pesem, baročna proza, baročna dramatika; dinamika zvrsti in oblik, npr. razvoj pridige od postil 16. stoletja do conciones 18. stoletja, razvoj pasijonskih iger, slovenska romarska pesem, slovensko pismo itn.

  II. ZGODOVINSKOJEZIKOSLOVNA IN DIALEKTOLOŠKA VPRAŠANJA

  1. Vpliv knjižne norme, nadnarečnih pokrajinskih različic in narečij na jezik rokopisnih besedil;
  2. posebne jezikovne prvine rokopisnih besedil na raznih jezikoslovnih ravninah;
  3. narečne prvine v rokopisnih besedilih različnih funkcijskih zvrsti;
  4. rokopisi jezikoslovnih besedil in besedil o jeziku.

  III. STILISTIKA ROKOPISNIH BESEDIL

  1. Slog in literarna sredstva; vpliv retorike na rokopisna besedila.

  IV. PREVODOSLOVJE

  1. Prevodi ali priredbe v rokopisnih besedilih glede na njihove vire ali izvirnike v tujih jezikih; razmerja med izvirnikom in prevodom; razmerja med različnimi prevodi istega besedila.

  V. PRISTOPI SORODNIH VED

  1. Duhovno- in kulturnozgodovinska vloga slovenskega rokopisnega slovstva na stičišču jezikov in kultur;
  2. slovenski rokopisi kot »prepovedane knjige« – spor med slovstvenimi potrebami in oblastjo, npr. med redovniki in jožefinisti;
  3. rokopisi kot izraz socialne zgodovine Slovencev;
  4. uradovalna slovenika: listine, oporoke, prisege v slovenščini – obseg rabe slovenskega jezika v uradnem življenju in javnosti;
  5. rokopisi, tesno povezani z zgodovino likovne umetnosti, npr. križev pot, svete štenge;
  6. rokopisi, tesno povezani z zgodovino glasbe – pesmarice;
  7. teološko-zgodovinski pristopi: rokopisi in vprašanje slovenščine v sakralni in pastoralni rabi, npr. rokopisi z razlago zakramentov, rokopisi katekizemskih, svetopisemskih besedil ipd.;
  8. slovenska rokopisna besedila kot objekt digitalne humanistike.
 • Organizatorji

  Simpozij organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, v sodelovanju z Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana.

  Predsedniki simpozija

  doc. dr. Aleksander Bjelčevič
  E: aleksander.bjelcevic@ff.uni-lj.si

  doc. dr. Matija Ogrin
  E: matija.ogrin@zrc-sazu.si

  izr. prof. dr. Urška Perenič
  E: urska.perenic@ff.uni-lj.si

  Organizacija simpozija

  dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
  E: simpozij@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 76

  Tehnična urednica publikacij simpozija

  mag. Mateja Lutar
  E: mateja.lutar@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 49

 • Programski odbor

  • doc. dr. Marija Bidovec, Univerza v Vidmu
  • doc. dr. Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Marijan Dović, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
  • prof. dr. Boris Golec, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
  • prof. dr. Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Herta Maurer-Lausegger, Univerza v Celovcu
  • doc. dr. Matija Ogrin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
  • prof. dr. Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Urška Perenič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Jožica Škofic, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • doc. dr. Luka Vidmar, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Kraj simpozija

  Glavna stavba Univerze v Ljubljani, 1. nadstropje, Kongresni trg 12, Ljubljana, Slovenija.
 • Prijava na simpozij in oddaja prispevka

  Prispevki bodo objavljeni v tematsko zaokroženi monografski publikaciji, ki jo udeleženci prejmejo ob prireditvi in bo prosto dostopna na spletni strani Centra za slovenščino v rubriki Zborniki simpozija Obdobja.

  Prijava (vključno z oddajo izvlečka v dolžini 150 besed) bo do 15. marca 2017 potekala preko prijavnice na spletni strani simpozija (Simpozij Obdobja 36, Prijavnica), do 30. marca 2017 pa bodo prijavljeni udeleženci prejeli obvestilo o sprejetju prijavljene teme.

  30. maj 2017 je rok za oddajo prispevka (do 20.000 znakov s presledki, vključno z literaturo in opombami). Navodila za oblikovanje besedila bodo referenti prejeli po elektronski pošti oziroma bodo objavljena tudi na spletni strani simpozija.

  Prispevki bodo pred tiskom recenzirani, o recenzentski oceni bomo referente obvestili najpozneje do 1. julija 2017.

  Končno (popravljeno) verzijo prispevka bo treba oddati do 1. septembra 2017, obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program pa bodo udeleženci prejeli do 20. septembra 2017.

  Vljudno prosimo, da upoštevate navedene roke za prijavo in oddajo prispevka, saj elektronski sistem prijavljanja ne dovoljuje poznejših prijav in oddaj prispevkov.

 • Kotizacija

  Kotizacija za udeležbo s prispevkom znaša 80 EUR in vključuje mapo s simpozijskim gradivom, objavo prispevka, monografsko publikacijo s simpozijskimi prispevki, spremljevalni program, kosila in organizacijo prireditve. Po elektronski pošti vam bomo poslali račun, ki ga boste lahko plačali na banki ali pošti. Rok za plačilo kotizacije je 10. november 2017.
 • Predstavitev referata

  Čas za predstavitev referata je omejen na 20 minut. Delovna jezika plenarnih zasedanj bosta slovenščina in angleščina, v tematskih sekcijah pa je po dogovoru z organizatorji možna raba tudi drugih jezikov.
 • Namestitve v Ljubljani

  Udeleženci si namestitev rezervirajo in stroške namestitve krijejo sami. Spodaj so naslovi nekaterih ljubljanskih hotelov.

  Hotel Emonec**
  Wolfova 12, Ljubljana

  T: 00386 1 200 15 20
  F: 00386 1 200 15 21
  E: hotelemonec@siol.net
  W: www.hotel-emonec.com
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

  Hotel Pri Mraku***
  Rimska cesta 4, Ljubljana
  T: 00386 1 421 96 00
  F: 00386 1 421 96 55
  E: hotelmrak@daj-dam.si
  W: www.daj-dam.si
  Oddaljenost od Univerze: 3–4 min

  City Hotel Ljubljana***
  Dalmatinova 15, Ljubljana
  T: 00386 1 239 00 00
  F: 00386 1 239 00 01
  E: info@cityhotel.si
  W: www.cityhotel.si
  Oddaljenost od Univerze: 15 min

  Hotel Park***
  Tabor 9, Ljubljana

  T: 00386 1 300 25 00
  F: 00386 1 433 05 46
  E-pošta: info@hotelpark.si
  W: www.hotelpark.si
  Oddaljenost od Univerze: 15–20 min

  Hotel Slon****
  Slovenska 34, Ljubljana

  T: 00386 1 470 11 00
  F: 00386 1 251 71 64
  E: sales@hotelslon.com
  W: www.hotelslon.com
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close