Program 53. SSJLK Prenesi PDF


Nedelja, 2. 7., 16.00–23.00

Prijava udeležencev: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba A


Ponedeljek, 3. 7.

  Začetne in nadaljevalne skupine Izpopolnjevalne skupine
9.00‑10.30 Ustno testiranje Lektorske vaje
10.30‑10.45 Odmor
10.45‑12.15 Lektorske vaje
12.15‑12.30 Odmor
12.30‑13.30 Otvoritev seminarja na FF, predavalnica 34: Pozdravni nagovori, predstavitev programa in ekipe ter razvrstitev udeležencev v skupine
13.30‑14.30 Lektorske vaje Prosto
14.30‑20.00 Prosto
20.00‑22.00 Mestni muzej: Slovesnost ob začetku seminarja z glasbenim nastopom Janija Kovačiča

Torek, 4. 7.–petek, 14. 7.

  Začetne skupine Izpopolnjevalne in nadaljevalne skupine
9.00‑10.30 *Lektorske vaje
10.30‑10.45 Odmor
10.45‑12.15 *Vaje iz konverzacije/lektorske vaje *Vaje iz konverzacije/lektorske vaje/fonetične vaje
12.15‑13.30 Odmor
13.30‑15.00 **Fonetične vaje/konverzacija s študenti /
13.30‑15.00/16.00 / ***Predavanja/izbirna tečaja

*Razmerje med urami za lektorske vaje (2–3 šolske ure dnevno) in vaje iz konverzacije (1–2 šolski uri dnevno) uskladijo lektorji. Vaje iz fonetike za nadaljevalne in izpopolnjevalne skupine (2 šolski uri vsaka skupina) bodo potekale po razporedu, objavljenem v Vodniku po programu 53. SSJLK.

**Vaje iz fonetike za začetne skupine (4–8 šolskih ur vsaka skupina) in konverzacija s študenti za začetne skupine (8–12 šolskih ur vsaka skupina) bodo potekale po razporedu, objavljenem v Vodniku po programu 53. SSJLK.

***Vsa predavanja bodo v predavalnici 34, izbirna tečaja pa v predavalnici 2. Udeleženci nižjih nadaljevalnih skupin (Nadaljevalna skupina 1 in Nadaljevalna skupina 2) lahko izbirajo med predavanji in popoldansko konverzacijo s študenti ljubljanske slovenistike. Prijavijo se pri svojih dopoldanskih lektorjih.

Podrobneje o programu

 • Strokovni program

  Strokovni program (Prenesi PDF) seminarja zajema lektorske vaje (2–3* šolske ure dnevno), vaje iz konverzacije (1–2* šolski uri dnevno) in vaje iz fonetike (2 šolski uri vsaka nadaljevalna in izpopolnjevalna skupina oz. 4–8 šolskih ur vsaka začetna skupina) ter predavanja in posebne tečaje. Udeležba na tem delu programa je za udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka spremljevalni program, ki za udeležence ni obvezen.

  *Razmerje med urami za lektorske vaje in vaje iz konverzacije uskladijo lektorji.

  Urnik … Prenesi PDF

 • Lektorske vaje

  Lektorske vaje potekajo v treh začetnih, štirih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, literarno ali splošno. V lektorske skupine so udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred prihodom na seminar, in ustnega testiranja ob začetku seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeležence.

 • Vaje iz konverzacije

  Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture. Za udeležence začetnih in nižjih nadaljevalnih skupin bodo v popoldanskem času organizirane dodatne ure konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike. Vaje iz konverzacije so obvezne za vse začetne skupine (Začetna 1, 2 in 3), udeleženci nižjih nadaljevalnih skupin (Nadaljevalna 1 in 2) pa lahko izbirajo med predavanji in popoldansko konverzacijo.

 • Vaje iz fonetike

  Vaje iz fonetike so za udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnike se začnejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženca; (b) vaje za nadaljevalce in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

 • Predavanja

  Predavanja (13 šolskih ur) obravnavajo najnovejše, sprotne dosežke znanstvenega dela o slovenski jezikoslovni, literarni in kulturni ustvarjalnosti. Obvezna so za udeležence nadaljevalnih (udeleženci obeh najnižjih nadaljevalnih skupin lahko izbirajo med predavanji in popoldansko konverzacijo) in izpopolnjevalnih skupin, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 53. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bodo osredotočena na krovno temo Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Kot vedno so tudi letos predstavljena v seminarskem zborniku in brezplačno na spletni strani www.centerslo.si/seminar. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na prosto dostopnem spletnem portalu Videolectures (http://videolectures.net/ff_uni_lj).

  Alojzija Zupan Sosič
  Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi Prenesi PDF

  PREDAVANJA (vsak dan 13.30–14.10/15.00/16.00, FF, predavalnica 34)

  Torek, 4. 7.

  • 13.30–14.10 Branka Kalenić Ramšak: Kako sta viteška in pikareskna ljubezen vzpodbudili seviljskega šaljivca – primeri iz španske književnosti zlatega veka in njihov vpliv Prenesi PDF

  Sreda, 5. 7.

  • 13.30–14.10 Andreja Žele, Boris Kern: Ljubezen na leksikografski pogled Prenesi PDF
  • 14.20–15.00 Roman Kuhar: Vse ljubezni so enako (s)lepe: razkritje istospolne usmerjenosti v družini  Prenesi PDF

  Četrtek, 6. 7.  

  • 13.30–14.10 Zvonko Kovač: Semantika ljubezni v slovenski in južnoslovanski poeziji (pesmi z naslovom ljubezen) Prenesi PDF

  Petek, 7. 7.

  • 13.30–14.10 Simona Kranjc: Ljubezen do jezika: dolžnost, potreba, kaj tretjega? Prenesi PDF
  • 14.20–15.00 Maja Rus Makovec: Razumevanje ljubezni v psihiatriji Prenesi PDF

  Ponedeljek, 10. 7.

  • 13.30–14.10 Alojzija Zupan Sosič: Ljubezen v dveh romanih Ivana Cankarja Prenesi PDF

  Parada mladih

  • 14.30–14.50 Nuša Ščuka: Spolno občutljiva raba jezika v spontanem formalnem javnem diskurzu  Prenesi PDF
  • 14.50–15.10 Jernej Kusterle: Estetika grdega v odnosu do ljubezni v poeziji Petre Kolmančič  Prenesi PDF
  • 15.10–15.30 Robert Kuret: »Hočem dobiti Sonjo nazaj … Tajsijevo Sonjo.« Ljubezen, ljubosumje in mimetična želja v Zupanovem romanu Potovanje na konec pomladi Prenesi PDF
  • 15.30–16.00 Razprava

  Torek, 11. 7.

  • 13.30–14.10 Aleksander Bjelčevič: Preslikavanje meščanskega pojmovanja pravice do poroke iz ljubezni v slovensko vaško povest Prenesi PDF

  Sreda, 12. 7.

  • 13.30–14.10 Nataša Jakop: Zaljubljeni do ušes in še čez: Eros v slovenski frazeologiji Prenesi PDF
  • 14.20–15.00 Urša Ivanovič: »Živalska« ljubezen Prenesi PDF

  Četrtek, 13. 7.

  • 13.30–14.10 Miklavž Komelj: »Sem li sam ljubezen?« Prenesi PDF
 • Izbirna tečaja

  Izbirna tečaja po 4 šolske ure na poglobljen način obravnavata ljubezensko tematiko v slovenski dramatiki in slovenski zabavni glasbi. Prispevka predavateljev sta objavljena v seminarskem zborniku. Izbira enega od izbirnih tečajev in udeležba na njem sta obvezni za vse udeležence nadaljevalnih in izpopolnjevalnih skupin.

   

  Literarni izbirni tečaj, 4. 7. in 6. 7., 14.30–16.00, FF, predavalnica 2:

  • 14.30–16.00 Draga Potočnjak: O ljubezni v slovenski dramatiki Prenesi PDF

  ali

  Glasbeno-jezikoslovni izbirni tečaj, 11. 7. in 13. 7., 14.30–16.00, FF, predavalnica 2:

  • 14.30–16.00 Andrej Šurla: Ubeseditve ljubezni v besedilih slovenske zabavne glasbe Prenesi PDF
 • Knjižnica

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.

 • Spremljevalni program

  Ponedeljek, 3. 7.

  • 20.00–22.00, Mestni muzej: Slovesnost ob začetku seminarja z glasbenim nastopom Janija Kovačiča

  Torek, 4. 7.

  • 18.00–19.30, stopnice pred FF: Ogled Ljubljane (vodenje v slovenščini) – po izbiri:
   • literarnozgodovinski (vodi mag. Andrej Bartol) ali
   • umetnostnozgodovinski (vodi Katra Meke)
  • 19.30–20.45, Prešernov trg: Vožnja z ladjico po Ljubljanici

  Sreda, 5. 7.

  • 15.30–22.00, stopnice pred FF: Popoldanska ekskurzija na Bled

  Četrtek, 6. 7.

  • 20.00–22.00, Slovensko mladinsko gledališče: Ogled gledališke predstave Rokova modrina in pogovor z ustvarjalci predstave

  Petek, 7. 7.

  • 15.00–15.30, avla FF: Odprtje razstave Slovenski kulturni dogodki na univerzah po svetu in Svetovni dnevi …
  • 20.00–21.00, DDIC, stavba A: Literarno-glasbeni večer z Branetom Mozetičem in Ladom Jakšo

  Sobota, 8. 7.

  • 8.00–23.00, DDIC: Celodnevna ekskurzija na Kras in Obalo

  Ponedeljek, 10. 7.

  • 17.00–18.20, Kinodvor: Ogled slovenskega filma Utrip ljubezni

  Torek, 11. 7.

  • 17.00–21.00, stopnice pred FF: Pohod na Šmarno goro

  Sreda, 12. 7.

  • 16.00–17.00 (vodenje v slovenščini), stopnice pred FF ob 15.30: Ogled razstave v Mestni galeriji Ljubljana
  • 16.30–17.30 (vodenje v angleščini), stopnice pred FF ob 16.00: Ogled razstave v Mestni galeriji Ljubljana

  Četrtek, 13. 7.

  • 20.00–23.00, Sputnik: Glasbeni večer z DJ-jem in karaokami

  Petek, 14. 7.

  • 12.30–13.30, FF, predavalnica 34: Zaključek seminarja (predstavitev skupin)

  Legenda:
  FF = Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
  DDIC = Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba A, Ljubljana

  Več o spremljevalnem programu … Prenesi PDF

 • Druge informacije

  • Uporabne povezave
  • Knjižnice v Ljubljani
  • Slovenistične strokovne revije
  • Gledališča v Ljubljani
  • Muzeji in galerije ter druge kulturne ustanove v Ljubljani
  • Festivali v času seminarja
  • Kinematografi v Ljubljani
  • Kopališča v Ljubljani
  • Kulinarika v Ljubljani

  Podroben seznam s povezavami … Prenesi PDF

 • Sodelavke in sodelavci

  Ožji organizacijski odbor seminarja Prenesi PDF

  Predsednica prireditve: Alojzija Zupan Sosič
  Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
  Založništvo: Mateja Lutar
  Vodja lektorjev: Damjan Huber

  Lektorice in lektorji

  Boštjan Božič
  Simona Gotal
  Meta Klinar
  Mateja Kosi
  Rada Lečič
  Polona Liberšar
  Karin Marc Bratina
  Ivana Petric Lasnik
  Sanja Pirc
  Sasa Vojtech Poklač

  Konverzacija (študentke in študent slovenistike)

  Sandra Boršič
  Katarina Gomboc
  Luka Horjak
  Manca Hribovšek
  Monika Ivančič
  Barbara Kopač
  Anamari Mavrin
  Klara Šušteršič

  Fonetične vaje

  Martin Vrtačnik

  Asistentke in asistenta

  Sandra Boršič
  Jits Dumarey
  Katarina Gomboc
  Luka Horjak
  Monika Ivančič
  Luigi Pulvirenti

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Krka, d. d.
 • Škrabčeva domačija
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Dnevnik
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close