A, B, C … 1, 2, 3, GREMO

ucbenik-abc-123-gremo

A, B, C … 1, 2, 3, GREMO 
Učbenik za začetnike na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika (A1)

Avtorici: Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

Učbenik A, B, C … 1, 2, 3, gremo je namenjen odraslim začetnikom, ki se želijo učiti slovenščino sami ali s pomočjo učitelja na krajših tečajih. Začne se z uvodno enoto, ki je namenjena seznanitvi s slovensko abecedo, izgovorom slovenskih glasov v besedah, spoznavanju številk in razumevanju navodil vaj. Osrednji del učbenika predstavlja osem enot, ki so tematsko raznolike, uporabnike pa postavljajo v vrsto različnih sporazumevalnih situacij in govornih položajev, s katerimi naj bi se dejansko tudi srečevali pri sporazumevanju. Sledi slovnični dodatek, ki je sestavljen iz pregleda slovničnih struktur, kot so bile obravnavane po enotah, in slovničnih vaj, s katerimi se utrjujejo posamezne obravnavane oblikoslovne strukture in skladenjski vzorci.

Dodane so slovnične preglednice in izbor 100 uporabnih glagolov iz učbenika. Ker je precej gradiva v učbeniku posnetega na priloženem cedeju, so študentu (in učitelju) v pomoč prepisi govorjenih besedil, prav tako tudi rešitve vaj. Na koncu učbenika je podrobno vsebinsko kazalo posameznih enot. Navodila vaj so prevedena v angleščino, nemščino in italijanščino.


 Poglej tudi:

 ucbenik-abc-123-gremo-za-albance  ucbenik-gremo-naprej  ucbenik-naprej-pa-v-slovenscini

Priročnika za učitelje:

prirocnik-abc-123-gremo  prirocnik-gremo-naprej

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close